"Totalekonomi" också vid upphandling

Dela

Verktyg

Större text Mindre text Skriv ut artikel Rapportera fel

Ordet totalekonomi har av Raseborgs stads beslutsfattare använts när man förklarat varför man inte godtog det högsta anbudet på Billnäsområdet.
Då går tankarna för min del osökt till upphandlandet av skolskjutsarna i bland annat Snappertuna, varför godtog man inte de lokalas anbud utan tog en utsocknes företagare för att den var en aning billigare? Skillnaden lär ha varit mikroskopisk. Om man också här skulle ha använt sig av "totalekonomiskt fördelaktigare" så skulle de lokala, sedan tidigare bekanta, företagarna vunnit.
Man bör ju bland annat beakta vart skattepengarna går samt var företagarna i sin tur köper sina tjänster samt hur kunderna (barnen) upplever situationen.
Kanske man kan använda sig av uttrycket vid nästa upphandling?
Henrik Lundberg